top of page

Personvernreglement for Fagbad AS

1.1 Innledning

Dette personvernreglementet gjelder for innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på nettstedet fagbad.no og i forbindelse med kjøp av varer og tjenester fra Fagbad AS. Fagbad AS (org.nr. 932763141) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.fagbad.no.

Personvernreglementet beskriver nærmere hvordan vi behandler dine personopplysninger og hva vi gjør for å ivareta personvernet ditt. Nøyaktig hvilke personopplysninger Fagbad AS behandler og formålet med behandlingen kan variere avhengig av hvilken tjeneste du benytter.

Formålet med personopplysningsloven er blant annet å beskytte den enkeltes personvern. Fagbads personvernreglement skal, i likhet med loven, bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Vår personvernreglement omfatter både innsamlingen av personopplysninger og bruken av disse. Du skal til enhver tid ha oversikt over de opplysningene vi har om deg og ha anledning til å reservere deg i henhold til gjeldende lovgivning. Fagbad skal behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernreglementet.

1.2 Hvilke opplysninger registreres om deg og hvorfor

Nedenfor er en nærmere oversikt over hvilke kategorier personopplysninger vi samler inn om deg og til hvilke formål vi benytter disse. Vi peker også på hva vi vurderer som vårt behandlingsgrunnlag i de ulike tilfellene:

a) Ved bruk av Fagbads nettsider

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre nettsider. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Fagbad samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

Fullt navn

Adresse

Telefon

E-postadresse

Ved besøk på våre nettsteder er du anonym. Ved besøk registreres kun din datamaskins domenenavn (IP-adresse), ikke din e-postadresse. Dersom du gjennom våre nettsteder ønsker at vi skal utføre noen tjenester for deg, eller å få tilgang til innhold som krever registrering, kan vi trenge visse personopplysninger.

Personopplysninger du avgir til oss brukes for at vi skal kunne yte deg bedre service og tjenester, og brukes bare i tråd med det aktuelle formålet og på en sikker måte. Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til markedsføringsformål utenfor Fagbad og ei heller bli solgt eller gitt videre til tredjepart.

Ved oppkobling til våre nettsteder, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) innhente ikke-personlige data (for eksempel type nettleser, operativsystem, antall besøk, gjennomsnittlig tid du er inne på nettstedet, hvilke sider du har sett på, samt domenenavn). Vi kan bruke disse dataene for å overvåke hvor populære våre nettsteder er og for å forbedre egenskaper eller innhold.

Fagbad lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter på våre nettsider via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønstret for søk lagres i aggregert form. Det er kun søkeordet som lages, og kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

b) Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen
Ved kjøp av varer eller tjenester fra Fagbad registrerer vi blant annet navn, telefonnummer, e-post, adresse og eventuell betalingsinformasjon. Opplysningene brukes til å levere varen til deg, samt kontakte deg i forbindelse med bestillingen, f.eks. for å gi deg informasjon om levering eller produktet. Behandlingsgrunnlaget er avtalen, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav b.

 

1.3 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, med mindre du samtykker til det eller det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg eller på annen måte tillatt i henhold til personvernlovgivningen.

1.4 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan behandlingen skjer. Du kan når som helst be om å få tilgang til opplysningene vi har lagret om deg. Du kan også be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger rettes, slettes eller suppleres. Kontakt oss på post@gedas.no hvis du ønsker innsyn i dine personopplysninger, eller har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger.
 

1.5 Sikkerhet

Fagbad har gode rutiner for informasjonssikkerhet, og vi arbeider kontinuerlig med å oppdatere våre rutiner for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, misbruk eller tap.

 

2.1 Endringer i personvernreglementet

Vi vil kunne gjøre endringer i personvernreglementet fra tid til annen. Den til enhver tid gjeldende versjonen av reglementet vil være tilgjengelig på nettsiden.

3.1 Andre rettigheter, spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

 

3.2 Kontaktinformasjon

Fagbad AS
Markveien 32 A
0554 Oslo


E-post: post@gedas.no

 

4.1 Sist oppdatert

Denne versjonen av personvernreglementet ble sist oppdatert 01.04.2024.

 


 

bottom of page